Hamršticí do Alšovic

Hamršticí do Alšovic

05.06.2018- Novinky

Hamrštice - Stará cesta vedla odedávna z Turnova do Jablonce nad Nisou. Dnes po ní sice již nejezdí nesčetná vozidla, ta byla svedena na nově vybudované silnice, ale o to více si můžeme užít pomalé putování krajem. Podivuhodným způsobem se nám zde otevírají výhledy do celého okolního kraje od Ještědu přes Ralsko a Bezděz k jihu, kde vyhlédnou dvě věže zříceniny hradu Trosek a nezaměnitelný vrchol Kozákova, až po krkonošské panoráma na východě.

Vyrazit můžeme po modré turistické značce, třeba z Krásné. Od zdejšího památkového areálu nás povede modře značená cesta s nádhernými výhledy přes Čížkovice k Alšovicím. První památkou, kterou cestou s Krásné potkáme, přesněji kterou zdálky od Hamrštice spatříme v popředí při pohledu ke Krkonoším, je kaplička nad Jistebskem. Malá kaplička dříve stála na křižovatce cest, dnes stojí trochu osamoceně uprostřed luk a pastvin. Kaplička pamatuje kolem procházející poutníky do hojně navštěvované pouti na Krásné. Dnešní poutník, pokud by sem zabloudil, bude mít kapličku nejspíš pro sebe. Auta sviští bez zastavení po nedalekých moderních silnicích a zde panuje idilický klid.
Hamrštice s hradem Trosky
Půjdeme-li dále přes Čížkovice a přejdeme hlavní silnici z Jablonce do Turnova, dojdeme po romantické cestě vprostřed luk ke křížku nad Skuhrovem. Místo s krásnými výhledy a romantickým křížem můžeme využít k malé přestávce k cestě, popř. se projít k vyhlídce u Skuhrova, která nabízí jednak pohodlí odpočinkového místa, ale hlavně jedinečné výhledy k jihu a východu.
pokud jsme se nabažili výhledů, můžeme pokračovat po Hamrštici nad Alšovice. Ráz krajiny se najednou začíná měnit. Opouštíme Jizerské hory a klesáme do Českého Ráje.


Alšovice ale ukrývají také řadu tajemství, na první pohled zkrytých povrchnímu návštěvníkovi. Teprve zabloudíme-li mezi úzké uličky malebné vsi, objevíme zajímavá skrytá místa. Ve vsi žije místní umělec Václav Horáček. Původem sklář bydlí v domku zaplněném obrazy a sklářskými přípravky a stroji. Na dvorku nemůžeme přehlédnout driketu, místní typ sklářské dílny. Pokud bychom si ale mysleli, že dům pana Horáčka najdeme podle charakteristického komínu, jsme vedle. Driket se kolem tyčí celá řada.
Neopakovatelnou atmosféru vsi zasazené do svahů hor dokresluje prostá stavba místní modlitebny Jednoty bratrské. To jsme ale již uprostřed vesnice. Odtud je možno pokračovat buď po návratu na Hamrštici po modré značce dolů z hor do Železného Brodu, nebo se otočit zpět kolem pomníku obětem 1. světové války a dále vzhůru k Pěnčínu, kde je asi nejnavštěvovanější pamětihodností místní kozí farma.
Na farmě se můžete občerstvit produkty z místního zemědělství, nebo se jen tak projít po farmě, kde se snoubí místní zemědělská tradice se sklářstvím, tak jak tomu bývao ve zdejším kraji odedávna. Odtud je to potom již kousek zpět na Krásnou, kam vede místní komunikace značená jako cyklostezka 4249.

Hamršticí do Alšovic