Tady stále v pohodě - výstava

Tady stále v pohodě - výstava

05.02.2019- Akce

Panelová výstava o poklidném a pohodovém putování krajem mezi Jizerskými a Žitavskými horami inspirovaném životním příběhem Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela.

Místo konání : Krajská vědecká knihovna Liberec, balkon 3. patro, 5. – 28. 2. 2018
Hlavním tématem je klid a pohoda na cestách v kraji mezi Jizerskými a Žitavskými horami. Místní kulturní a přírodní poklady nás obohacují jako místa pro duchovní, či přímo mystické zážitky. Důležitým tématickým bodem výstavy je také zázračný doktor z hor, Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, který žil na Krásné (tehdy Šumburk) v 18. století a jeho lékařské úspěchy byly tak pronikavé, až o něm kolovaly mezi lidmi pozoruhodné legendy, a to jak v české, tak německé duchovní kultuře. Věhlas jeho zámečnické masti započal až díky jedné události spjaté se Žitavou.
Výstava vznikla jako společné dílo řady lidí, kteří nám mají k tématu co říci. Pohled je vždy zcela z jiného úhlu a je tak zajímavé sledovat, jak se na náš kraj dívá etnograf, historik, archeolog, geolog, či jak publicista a fotograf. Texty jsou z pera Maria Heinke, Vladimíry Jakouběové, Jana Bubala, Jana Prostředníka a Jiřího Sajbta, fotografie jsou největším dílem od Vladimíra Jakoubě a Maria Heinke.
Výstava je součástí projektu „Slow tourism v Euroregionu Nisa“ který má za cíl zvýšení turistické atraktivity příhraničního regionu. Opraven a zpřístupněn bude Kittelův dům v Krásné-Pěnčíně. Na německé straně pak bude pro návštěvníky upraveno nádvoří žitavské radnice a přilehlé plochy. Partnerem projektu je Město Žitava, Leadpartnerem obec Pěnčín. Výstava, stejně jako celý projekt je financována Evropskou unií z programu spolupráce Sasko - Česko 2014-2020.
Výstava bude v Liberci k vidění v únoru 2019 v době, kdy bude otevřena knihovna. Vstup není zpoplatněn, místo je bezbariérově zpřístupněno výtahem v budově.

Tady stále v pohodě - výstava