6.7. 2020 – Řemeslné dny

6.7. 2020 – Řemeslné dny

06.07.2020- Akce

Řemeslné dny, aneb oživlý dům, řemesla a hudba našich předků 6.7. 2020

Prohlídky tajemného domu jsou pravidelně obohacovány o nejrůznější zajímavé oblasti minulosti,zejména do tajů starých řemesel, historické hudby, zpěvu a dalších kulturních projevů starých časů.

Subulkus: Někdy před léty putovala naším krajem skupina muzikantů. Nesli si s sebou dudy, píšťalky, kobzu, trumšajt a kdovíjaké haraburdí další. Mířili k místu, kde se právě započala stavba nového hradu Grafenštejn. Proč včas nedorazili, zda je spolkla bažina, nekonečné lesy, či jen místní krčma, to nám historické prameny nedochovaly. Víme jen, že na slavnost založení hradu nedošli, což hradní pán nelibě nesl a prý i hanlivě klel..... Až s jarem léta Páně 2008, v období kdy se na obloze začaly objevovat tajemné úkazy nebeské, historie promluvila. Skupinka dávných, tajemných muzikantů se z ničeho nic vynořila poblíž Liberce, kde přes bezednou bažinu, může poutník projít údolím pouze po haťových Dlouhých Mostech, v místě neznámo proč lůzou zvaných Pučloch. Sebranka tato, rámus, hudbu, křik, zpěv a kejkle tomuto podobné provozujíc, na nástroje hudební, dávno zapomenuté, znovu putuje skrze věky, tentokrát až na Kittlov. Hudební vystoupení budou provázet návštěvníky po celý den.

Mistr Sidonius a jeho Wagabundus Collective je společenství lidí, kteří žijí mimo náš čas shonu, peněz a pinožení se za ničím. Každý si osvojil nějaké to řemeslo či umění. S pradávnými kumšty to dnes není jednoduché. Chalupy máme postaveny místo kamene, cihel a hlíny z betonu, umělých hmot. Proto Wagabundus jen zřídka dávné tajemství pořádného řemesla předvádí. Občas nechá i příchozí návštěvníky své putulné huti ke zajímavé práci přičichnout...Tentokrát k řemeslům filcování suchou jehlou a k rytí skla.

 Pro děti jsou připraveny zážitkové prohlídky všemi smysly a dílny, kde si budou moci vyzkoušet co dokáží vytvořit.

6.7. 2020 – Řemeslné dny