Žitavské hory

Přímo před branami Žitavy se zvedají nejmenší hory Německa a zvou k relaxaci, turistice a sportovnímu lezení – vše dosažitelné překrásně nostalgickým způsobem, úzkorozchodným parním vláčkem, ale i třeba pěšky, na kole či jiným přírodě šetrným a člověku prospěšným způsobem.

Vedle řady horských vrcholů s výhledy do krajiny se v horách nachází řada skalních měst ale i všech možných stezek doslova veškeré obtížnosti. Vesnice Žitavských hor jsou královstvím podstávkových domů, dokladů tradiční lidové architektury. Krajina je protkána spoustou pamětníků dávných časů. Nejrůznějších kamenných památek, křížů, milníků ale i dalších dokladů na lidskou činnost v krajině. V některých případech jde o doklady pamatující i dobu bronzovou.

Oybin

K nejznámnějším místům Žitavských hor patří Oybin – malebné letovisko uprostřed skal a skalních měst s majestátním stejnojmenným hradem, který je z velké části zapuštěn do místní skály. K návštěvám lákají okolní vrcholy, oblíbený je hraniční Hvozd (Hochwald), skalami obklopený Hrnčíř (Töpfer) dostupný i místním silničním vláčkem a strmý, po ocelových žebřících přístupný Scharfenstein (Ostrý kámen).

 

 

Jonsdorf

Jonsdorf je rázovitou horskou obcí a také turistickým letoviskem. Návštěvníky láká především místní skalní oblast s řadou turistických cílů a výstupů. Turistickým lákadlem je také oblast bývalých lomů na mlýnské kameny, které se odtud v minulosti vyvážely do velké části Evropy. Od poloviny 19. století zde došlo k rozvoji turistického ruchu, který hraje i dnes významnou roli v ekonomice obce. Vedle skalního města patří k vyhledávaným cílům také novodobá atrakce, fascinující zoologická a botanická zvláštnost, ve velkém tropickém skleníku umístěný motýlí dům, kde poletuje na 300 druhů motýlů.

 

Waltersdorf

Waltersdorf je malebné letovisko, rozložené v délce asi 3,5 km podél potoka na severním svahu Luže. Dnes má asi 1700 obyvatel.
Obec byla založena roku 1367 u staré obchodní stezky, vedoucí z Čech do Lužice, a pojmenována byla podle svého lokátora Waltera. Od roku 1419 podléhala městu Žitavě. Střed obce byl již tehdy v místě dnešního kostela a hostince, ale horní část obce, strmě vystupující údolím k sedlu pod Luží vznikla až v roce 1665. Ve Waltersdorfu, v budově zvané Niederkretscham je sídlo Přírodního parku Žitavské hory s informačním centrem a interaktivními výstavními prostorami. Velmi starý dům (první zmínka z roku 1409) s působivou velikostí a architekturou tak znovu našel svoji reprezentaivní funkci a rozhodně stojí za návštěvu.