Počátky Žitavské historie sahají do 12. století. Žitava, odvozená od slovankého slova pro ,,místo" se ve středověku a raném novověku vyvinula ve přední obchodní město, kterým byly převážené cenné tkaniny a žitavská fajáns (keramika). O podobu dnešní Žitavy se zasadili slavné Žitavské osobnosti jako Nikolaus von Dornspach, Andreas Noack, Christian Weise a Andreas Hammerschmidt. Požárem roku 1757 končí rozkvět města. Ve 20. století se ve městě značně rozvíjel automobilový průmysl. Dominantami města jsou Fleischerbastei (Řeznická bašta), Křížový a Klášterní kostel, městské lázně, známa jsou také Žitavská postní plátna. Velké plátno z roku 1472 můžeme najít v muzeu Křízového kostela, malé plátno z roku 1573 se nachází v kulturněhistorickém muzeu Františkánského kláštera