Slow tourism v Euroregionu Nisa - spojení kultury s přírodou, 100266935

Hlavní cíl projektu: Realizace opatření pro zpřístupnění příhraničního území pro šetrný turistický ruch. Rekonstrukce Kittelova domu v obci Pěnčín (infocentrum, výstavní plochy, tradiční zahrádka) a turistické zatraktivnění historického centra ve městě Žitava včetně společné prezentace pohraničí v oblasti slow turismu.
Délka trvání projektu: Zahájení projektu Projektbeginn / 25. 10. 2016
Ukončení projektu/ Projektabschluss/ 15.7.2019

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých zdrojů (10%)..

Kittelův dům - projekt rekonstrukce

Prvotní záchrana a statické zabezpečení Kittelova domu probíhal v letech 2006 - 2016. Této fázi v "životě" Kittelova domu se věnuje samostatný článek.

Od konce roku 2016 započala rekonstrukce již základně staticky zajištěného domu pro účely jeho využití jako infocentra, výstavních prostor a bylinné zahrádky.
Po plánovaném ukončení působení Kittelova muzea v č.p. 11 Krásná se předpokládá přesun klíčových aktivit tohoto muzea do Kittelova domu.

Kittelův dům - počátek roku 2017

Rekonstrukce Kittelova domu se stala jedním z programových cílů projektu Slow tourismus v Euroregionu Nisa - spojení kultury s přírodou, č. 100266935 předloženého Obcí Pěnčín a Městem Žitava (SRN) v rámci programu Interreg V-A Sasko - Česko.Cílem celého projektu je rozvoj slow turismu v příhraničí. Slow turismus je šetrný a udržitelný cestovní ruch. Je ekologický, protože návštěvník se chová ekologicky a snaží se o opětovné spojení s přírodou, kterou studuje, chrání a užívá si ji. Cílem projektu je tedy nejen rekonstrukce domu, ale hlavně rozvoj cestovního ruchu, který přivede do oblasti příhraničí další návštěvníky, kteří budou poznávat přírodní a kulturní dědictví s důrazem na pochopení a zvnitřnění tradičního i současného života v regionu. Důraz bude kladen jak na kulturní tradice v oblasti (tradiční řemesla, pověsti, podstávkové a hrázděné domy, poutní místa), tak i na přírodní dědictví (Žitavské hory, Kittelovsko/Pěnčínsko, bylinky). Významným cílem projektu je zachování a ochrana budovy Kittelova domu zpřístupněné pro veřejnost a zkvalitnění zpřístupnění historického centra Žitavy s důrazem na infrastrukturu, která podporuje slow turismus.

Aktivní fáze projektu je plánována mezi roky 2016 - 2019. V polovici roku 2019 bude Kittelův dům otevřen pro veřejnost.

V roce 2016 byl již v rámci schváleného projektu proveden jeden ze stavebních objektů - realizace vodovodní přípojky. Hlavně jsme se ale věnovali přípravě stavebních aktivit pro roky příští.

V roce 2017 byla realizována většina sítí v domě, včetně čistírny odpadních vod. Tedy opět šlo o věci,které nejsou na první pohled úplně vidět. Proměnou na první pohled patrnou i veřejnosti prošel rybníček před Burkem, který byl kompletně vyčištěn od staletých nánosů bahna a byly znovu vystavěny již téměř neznatelné stěny a dno. Přibyla také zbylá okna a několikery dveře a nejrůznější kované prvky. Na východní fasádě domu je dnes nová omítka. Vystavěn byl také malý, nenápadný dřevěný domeček - do budoucna v něm budou ukryty tepelná čerpadla vytápění tak, aby nerušila původní vzhled domu. Další práce proběhly uvnitř domu. Šlo o montované konstrukce sociálních zařízení v takové podobě, jak jsme v našem století zvyklí. Původní suché záchody a voda z prameniš´t na umývání tak bude po staletích nahrazena dnešními prostředky.

V roce 2018 jsme začali s hliněnými omítkami a omítkami interiérů vůbec. Revizí projde i roubení, dům dostane nové vymazávky a nový nátěr. Pracuje se také na pískovcových dlažbách. V plánu jsou ale i kachlová kamna a rekonstrukce veškerých dveří a dřevěných prvků v domě.

Kittelův dům - revize roubení a hliněné vymazávky

Projekt prvotní záchrany Kittelova domu - odkaz na článek je zde.