Advent Krásná 2021

Advent Krásná 2021

24.12.2021- Akce

Advent na Kittelovsku- Kittelův dům, fara, kostel sv. Josefa. Různé akce, výstavy, koncerty, příležitostná předvánoční kavárna se zážitkovými dílnami, povídáními, prodejem předvánočních drobností.

Advent začíná aneb adventní okénka se skleněnými betlémy v Kittelově domě. 27. 11. 2021 15 hodin Hudba, občerstvení, svařák.
Výstava skleněných betlémů za okny Kittelova domu.- 28. 11. 2021 až 2. 2. 2022
Příležitostná dobročinná kavárna v Kittelově domě, 7. 12. až 10. 12. 2021 15 až 19 hodin.

7.12. Hudební odpoledne se skupinou Malukoš. Netradiční čtveřice, která hraje a zpívá  tradiční písně ve svém osobitém pojetí. Čtyři zvláštní existence, které spojuje hudba, kterou chtějí předávat dál  zpívá lidové a zlidovělé písně.
8.12.Vánoční jídla. Jídla našich předků pro tento večer připravují naše babičky podle receptů našich prababiček. Zapomeneme tak proto na cukr a brambory a vydáme se ještě dále proti proudu času do doby, kdy zde ke stolu usedali Kittelovi a jejich hosté.

9.12. Hudební odpoledne opět se čtveřicí  Malukoš a jejich hudbou.
10.12. Anděl v Kulichu. Ottfried Preußler.  Náplň knihy povídek čerpal autor hlavně z lidových vypravování a pověstí blízkého okolí po obou stranách hranice dělící Čechy a Slezsko v Jizerských horách. Čte Lída Růžička. Denně,od 7.12. do 10.12.  rukodělná kreativní dílna s Květou, s vánoční tématikou
pro malé i velké. K zakousnutí bude domácí koláč či buchta.Přijďte nasát vánoční atmosféru u šálku dobré kávy, svařáku nebo horkého jablka se skořicí.
Advent na Kittelovsku  11. 12. 2021 10 až 19 hodin

Kittelův dům, fara, kostel sv. Josefa Tradiční hlavní adventní program na Kittelovsku. Den plný řemesel, hudby, povídání a dobrého jídla a pití. Program pro děti, povídání, ukázka výroby skleněných figurek, pletení a tkaní. Otevřen bude kostel sv Josefa i fara s občerstvením 15.00 venku před Kittelovým domem.
Subulkus – 10:00 až 15:00 se v několika hudebních vstupech představí skupina, která si někdy říká také Pasáčci vepřů. Trojice jakoby vystřižená ze starého obrazu se inspiruje hlavně lidovou gotickou hudbou a kulturou. Sami se charakterizují jako „sebranka provozuje rámus, hudbu, křik, zpěv a kejkle na nástroje hudební, dávno zapomenuté“. V čas adventím přece jenom i drsní hudci a pěvci trochu svůj projev zkulturní a zjemní a přizpůsobí očekávání příchodu Spasitele.
Vánoční hra aneb O tom slavném narození
Autor: Tomáš Vůjtek
„Možná se něco stane, nevídané, neslýchané,
a na světě bude líp.“ - „To zní jako dobrý vtip.“
Režie: Zdeněk Lindner
Hudba Michaela Pálka Plachká
Hrají: B12 Ochotní dobrovolníci z Malé Skály a okolí, Železného Brodu, Semil…a turnovský underground
16.00 Kostel sv. Josefa Varhaní koncert a rorátní pobožnost
Petr Tomeš a Sbor dobrovolných muzikantů se smíšeným pěveckým sborem pod vedením
Anežky Šebové z Desné

Karel Vepřek – koncert 18.00 Hudba – Kittelův dům
Je autorem vlastních písní, zároveň velmi citlivě zhudebňuje texty mnoha básníků.
Hraje na kytaru i na harmoniku heligónku.
Půlnoční mše svatá 24. 12. 2021 Kostel sv. Josefa

Advent Krásná 2021