Alchymie a léčitelství na dvoře Císaře Rudolfa II. – Michal Plavec od 17.00

Alchymie a léčitelství na dvoře Císaře Rudolfa II. – Michal Plavec od 17.00

10.04.2024- Akce

10. 4. 2024 - Hledání prapůvodního jazyka a hovory s anděly. Dr. John Dee mezi alchymisty na dvoře císaře Rudolfa II. (1584-1586)

Dr. John Dee (1527-1608/1609) nepochybně patřil mezi nejvzdělanější Evropany konce 16. století. Jeho touha po poznání byla bezmezná. Snažil se nalézt jako první člověk po Henochovi, „který chodil s Bohem“, prapůvodní jazyk, Adamovu řeč, lingua adamica. K tomu se rozhodl využít hovorů s anděly a archanděly, jejichž obsah si zaznamenával. Vyvolával je pomocí krystalické magie, věštěním z křišťálové koule, spolu s magistrem Edwardem Kelleym. Dychtil po skrytých naukách, které chtěl pochopit právě rozluštěním a osvojením si prapůvodního jazyka. Ostatně, sám o tom po jednom z hovorů s anděli: „Ten jazyk, jímž Adam vskutku hovořil ve své nevinnosti a který doposud nebyl nikdy pronesen ani odhalen žádnému člověku, v němž musí působit Boží moc, a musí být sdělen ten pravý druh moudrostí, o nichž se nemá hovořit v žádné jiné záležitosti, ani se o nich nemá mluvit v lidských myšlenkách, neboť stejně jako tato práce a Dar jsou od Boha, který je veškerou mocí, a On rozevírá cestu jazykem moci.“

Není jistě od věci připomenout, že 1. a 2. kniha Henochova patří k nejdůležitějším apokryfním spisům a že Henocha (hebrejsky Chanoch), Zasvěceného, pod jménem Idrís uvádí jako předpotopního proroka i korán. Esoteristé Henocha ztotožňují z Hermem Trismegistem nebo Thovtem (staroegyptským bohem Džehutim). Henoch byl podle Písma svatého pradědečkem Noeho.
Rezervace na info@kittelovomuzeum.cz

Alchymie a léčitelství na dvoře Císaře Rudolfa II. – Michal Plavec od 17.00