Musica Bohemica - Krásná, kostel sv. Josefa

Musica Bohemica - Krásná, kostel sv. Josefa

16.09.2023- Akce

Musica Bohemica je český hudební komorní soubor, interpretující lidovou, anonymní, starou a autorskou hudbu. Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček. Soubor Musica Bohemica se převážně specializuje na interpretaci a zpracování anonymní lidové hudby, ale i instrumentální skladby vrcholného baroka, velká oratoria a soudobou hudbu. Na Krásné vystoupí v kostele sv. Josefa dne 16.9. od 17:00 hod. Předprodej e-vstupenka.cz nebo v Kittelově domě.

Musica Bohemica - Krásná, kostel sv. Josefa

16. 09. 2023 v 17:00

V předvečer podzimní pouti na Krásné vystoupí v místním kostele opět mimořádné hudební těleso. Musica Bohemica je český hudební komorní soubor, interpretující lidovou, anonymní, starou a autorskou hudbu. Soubor Musica Bohemica se převážně specializuje na interpretaci a zpracování anonymní lidové hudby, ale i instrumentální skladby vrcholného baroka, velká oratoria a soudobou hudbu.

Musica Bohemica je český hudební komorní soubor, interpretující lidovou, anonymní, starou a autorskou hudbu. Soubor založil hudební skladatel Jaroslav Krček v roce 1975. Soubor Musica Bohemica se převážně specializuje na interpretaci a zpracování anonymní lidové hudby, ale i instrumentální skladby vrcholného baroka, velká oratoria a soudobou hudbu.

Musica Bohemica Praha má v současné době osm hudebníků a dva zpěváky. (Podle potřeby je možno jej i rozšířit na orchestr). Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s českým rozhlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě ale i v zámoří. Sympatické je, že se soubor nezaměřuje jen na vlastní prezentaci při koncertech pro hudebně vzdělané publikum, ale cíleně se zabývá také výchovnými koncerty pro mladé posluchače.

Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaroslav Krček Je všestranným hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové nástroje. Od studijních let se zajímá o folklór a spolu s ním o anonymní hudební projevy české kultury. To je hudební odvětví, jemuž dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Všechna tato činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby probudil ve svých posluchačích náklonnost k lidové a historické anonymní hudbě. Proto se jí snaží podávat živě, bez akademické strnulosti, ale se spontánností, která k tomuto umění patří, a současně předkládá svému publiku umělecky vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka.

Souběžně s tímto vyhraněným historicko-folklórním zájmem probíhá i druhá linie jeho tvorby: vlastní kompoziční práce na poli symfonickém, komorním a vokálním. Také v této sféře má Jaroslav Krček vyhraněné názory, nepodléhající módě. Nikdy nevyznával žádnou ortodoxní uměleckou víru, nedal se svazovat předem určenými pravidly a nepodléhal diktátu všemožných skladatelských technik. Zato však usiloval o to, aby jeho hudba byla ozdobou života, aby přinášela uspokojení a duchovní povznesení, aby posluchače zaujala. Stejně osobitým je i dirigentem.

Program:

 1. Úvod -  Radujme se ( Jar. Krček)
 2. Legenda o Marii (Jar. Krček)
 3. Hořické pašije - tři písně (Jar. Krček)
 4. Intermezzo
 5. Písně o vojně - tři písně (Jar. Krček)    Chodila matička, přeškoda nastokrát Já husarka malá
 6. Tanec od Zlaté Koruny
 7. Tři písně na lidový text (Jaroslav Krček)  Ej, dolina, dolina, Stříbrný měsíčku, Měla jsem chlapce
 8. Tři moravské lidové písně (Leoš Janáček, arr. J.Krček) Lavečka, Komu kytka, Stálosť
 9. Čtyři písně na texty J.J. Ryby ( arr. Krček) Spokojený sedlák, Zpěv žencův, Ukolébavka, Stálý milovník
 10. Kolečko
 11. Lid. Písně v úpravě Jar. Krčka (Což se mně má milá, Vyšla hvězda, Okolo javora, Limbora, limbora, Čí to husičky, Věj větříčku, Koupala se má panenka, Aby nás Pán Bůh miloval.

Hraje soubor Musica Bohemica, slovem provází a diriguje Jaroslav Krček

                                        Sóla zpěv: Anna Hlavenková, Marek Žihla

 

 

Musica Bohemica - Krásná, kostel sv. Josefa