Český granát - Kittelovo muzeum

Český granát - Kittelovo muzeum

28.02.2023- Novinky

Český granát je již dlouhá léta považovaný za tradiční český národní kámen. Jeho krvavě rudá barva přitahuje pozornost od starověku až po současnost. Výstava, kterou jsme pro vás v Kittelově domě připravili je výsledkem spolupráce Kittelova muzea, Muzea Českého ráje v Turnově a Družstva umělecké výroby Granát Turnov.

Její součástí je mnoho mineralogických vzorků, ale také exponátů dokumentujících historii i současnost těžby a klenotnického zpracování českého granátu – nerostného symbolu Čech. Na výstavě jsou prezentovány nejnovější údaje o českých granátech jako minerálech, ale Družstvo umělecké výroby Granát na ni především poodhalí, co v dnešní době obnáší těžba, broušení a klenotnické zpracování českých granátů.

Český granát je již po celá staletí naším nejvýznamnějším drahým kamenem. Název český granát užil jako první již v roce 1609 osobní lékař císaře Rudolfa II. Anselmus Boetius de Boot ve své knize Gemmarum et Lapidum Historia. Obliba českého granátu jako šperkového kamene mezi širokou veřejností rostla takovým způsobem, že o dvě stě let později ho označil Franz Xavier Maxmilian Zippe za nerostný symbol Českého království, a i dnes je český granát jako drahý kámen pocházející z Čech známý po celém světě. Žádný jiný kámen nenese ve svém obchodním názvu označení „český“ a žádný jiný kámen nereprezentoval naší zemi tak jako český granát. Nikdy nevynikal svojí velikostí, ostatně broušené kameny nad 5 mm jsou vzácné a nad 6 mm jsou raritní a velmi drahé; své obdivovatele po celém světě si získává svoji jedinečnou sytě červenou barvou, kterou můžeme označit jako krvavě červenou (v minulosti se používalo spojení barva holubičí krve).

Český granát se odborně nazývá pyrop a patří do široké rodiny minerálů ze skupiny granátů. Český granát tedy není jediným granátem, není ani jediným pyropem a po celém světě najdeme mnoho lokalit a výskytů s podobnými pyropy jako se nachází u nás. Česká naleziště předčí světové výskyty jednotnou kvalitou a barevností pyropů, což umožňuje použití ekonomicky výhodného způsobu jejich těžby a zpracování. Název pyrop je odvozen z řeckého slova pyropos, které znamená ohnivý. A jako by název necharakterizoval jen jeho červenou barvu a ohnivý lesk, ale i původ. Pyropy, včetně nejznámějších pyropů – českých granátů, totiž vznikly již před stovkami milionů let v zemském plášti za vysokých teplot a tlaků.

Až mladší sopečná činnost je vynesla k povrchu, kde docházelo k intenzivnímu zvětrávání vulkanických hornin a k uvolňování českých granátů do tzv. pyroponosných štěrků, které byly spolu se sedimenty roznášeny do širokého okolí. První lidé objevovali české granáty v blízkosti vodních toků, později je ručně vybírali z ornice na polích. Neustále zvyšující se poptávka po českých granátech postupně vedla ke zdokonalování způsobu těžby a úpravnictví od těch nejjednodušších metod až po lomové dobývání, které se používá od roku 1959 až dodnes.

Výstava, která je výsledkem spolupráce Kittelova muzea, Muzea Českého ráje v Turnově a Družstva umělecké výroby Granát Turnov, bude doplněna o mnoho mineralogických vzorků, ale také exponátů dokumentujících historii i současnost těžby a klenotnického zpracování českého granátu – nerostného symbolu Čech. Na výstavě budou prezentovány nejen nejnovější údaje o českých granátech jako minerálech, ale Družstvo umělecké výroby Granát na ni především poodhalí, co v dnešní době obnáší těžba, broušení a klenotnické zpracování českých granátů.

Výstava je otevřena denně, mimo pondělí v rámci otvírací doby muzea

Český granát - Kittelovo muzeum