Josefína Váchová - výstava Fytolity - skleněné objekty

Josefína Váchová - výstava Fytolity - skleněné objekty

13.10.2022- Novinky

Fytolity jsou fosilni stopou rostliny v půdním humusu, poté co se rostlina rozpadne. V Kittelově domě jsou vystaveny skleněné plastiky, vytvořené autorkou na Technické Univerzitě pod vedením MgA. Václava Řezáče.

Josefína Váchalová se narodila v roce 1998 v Praze. Úspěšně absolvovala sklářskou školu v Železném Brodě, kde se věnovala malbě na sklo. Škola jí dala základy, aby později pokračovala na technickou Univerzitu v Liberci, ateliéru šperku a skla. Možnosti skla, barev a nových technologií jí inspiruje k dalším pokusům a možnostem práce se sklem. Během studií, se nechala sklem okouzlit a tento směr trvá.
V práci se věnovala mikroskopické struktuře fytolitů, které se nacházejí v polních trávách. Tvoří strukturální součást rostliny a pomáhá jí v její stabilitě. Pevnost a uspořádání fytolitů v rostlině je dána samotnou rostlinou, která si fytolity sama vytváří z kyseliny křemičité obsažené v půdě. Fytolity jsou tedy mikroskopické částečky amorfního oxidu křemičitého (SiO2), což je také základní složka skla.
Fytolity jsou fosilni stopou rostliny v půdním humusu, poté co se rostlina rozpadne. Fosilie fytolitů jsou rozpoznávány archeobotaniky, paleobotaniky a paleoekology, jsou tak užitečné v rozpoznávání rostlinné historie v zemských vrstvách. Amorfní křemíky jsou pozorovány vědci ve 2D formě pod mikroskopem z různých stran a poté analyzovány a počítány. Tvarů Fytolitů existuje v přírodě mnoho milionů. Postupně se analyzují tvary křemíku v obilovinách, zelenině a polních travách.
Soubor deseti kusů tvarů inspirovaných Fytolity jsou vytvořeny z obrázků 2D mikroskopických pohledů. Jsou to v poměru nezvětšované základní tvary travních fytolitů, vytvořené v autentickém materiálu. Plastiky tak pomáhají vědcům v komunikaci a pochopení fytolitů, zároveň tak šíří povědomí o těchto mikročástech, vyskytujících se kolem nás..
Skleněné plastiky byli vytvořeny v rámci závěrečné Bakalářské práce na Technické Univerzitě pod vedením MgA. Václava Řezáče. Práce byla konzultována ve spolupráci Kalovy Univerzity s Mgr. Kristýnou Hoškovou, která se studiem Fytolitů vědecky zabývá.
Plastiky byly vystaveny a prezentovány v červnu 2022 na mezinárodním setkání evropské pylové databáze, které se uskutečnilo na Přírodovědecké fakultě UK v Praze..

Josefína Váchová - výstava Fytolity - skleněné objekty