Pozvánka na Seminář Společně k minulosti a do budoucnosti Pěnčín/Oybin dne 12. 11. 2021- Krásná, Pěnčín – Jizerské hory (CZ)

Pozvánka na Seminář Společně k minulosti a do budoucnosti Pěnčín/Oybin dne 12. 11. 2021- Krásná, Pěnčín – Jizerské hory (CZ)

12.11.2021- Novinky

Cílem semináře je propagace historického areálu na Krásné – Pěnčíně, jeho hlubší poznání, seznámení se s jeho historií, současností ale i vizemi do budoucnosti. Protože jde o mezinárodní, přesněji přeshraniční akci, vystoupí zde také kolegové z Oybina. V Oybině mají již trochu jiné starosti než my zde na Krásné, ale spojuje nás to důležité, ne-li klíčové pro vyvážený a udržitelný rozvoj cestovního ruchu v tomto území. Tedy zachování a rozvoj kulturního dědictví našeho kraje.

Program:

 • 8:30 až 9:00 Registrace
 • 9:00 "Oybin jako obrazový motiv" - hrad a klášter Oybin a malířství baroka, romantizmu a dalších období - Dr. phil. Anke Fröhlich-Schauseil, Ines Stephan Hrad a klášter Oybin (SRN)
 • 9:30 Problematika krajinného skenování na příkladu areálu Krásná – Pěnčín. Výchozí dokumentace a přenos do modelového prostředí 3D - technologie práce se skenerem na dronu - doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. Autorizovaný krajinářský architekt
 • 10:00 3 D modelování krajiny- výstup z workshopu na Krásné - možnosti vytváření krajinného konceptu pro přírodně a kulturněhistorické areály formou modelování do 3D modelu -
  doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D. Ateliér Krejčiříkovi ZAHRADNÍ UMĚNÍ

10:30 přestávka na kávu

 • 11:00 Metody historických stavebních průzkumů památek – tradiční i inovativní metody a techniky - Ing. arch. Tomáš Efler Fakulta architektury ČVUT, Architektonické studio Merboltice
 • 11:30 Moderní metody průzkumu dřevěných a roubených konstrukcí – dendrochronologická metoda - Ing. arch. Tomáš Efler Fakulta architektury ČVUT, Architektonické studio Merboltice
 • 12:00 přestávka na oběd
 • 13:00 diskuze, káva
 • 14:00 Moderní metody archeologického průzkumu včetně nedestruktivních metod na příkladu areálu Krásná - PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. MČR Turnov
 • 14:30 Metody restaurátorských průzkumů omítek - inovativní technologie na příkladu objektu Fara Krásná - Daniel Zillich restaurátorský ateliér nástěnných maleb a polychromie na sochařských dílech
 • 15:00 Památky a moderní technika – transformace funkce a stavební transformace historického objektu a areálu, možnosti, příklady dobré praxe - Ing. Arch. Petra Křížová
 • 15:30 diskuze, káva

Budeme se těšit na vaši návštěvu. Počet míst pro posluchače je omezen, prosím rezervujte si místa
na níže uvedené adrese. Místo konání Kittelův dům.

Informace, rezervace:

Mgr. Jan Sedlák, Obec Pěnčín, Tel: +420 774 424 266; sedlak@pencin.cz www.pencin-zittau.eu

V případě zájmu si prosím místo rezervujte včas.

 

 

 

Pozvánka na Seminář Společně k minulosti a do budoucnosti Pěnčín/Oybin dne 12. 11. 2021- Krásná, Pěnčín – Jizerské hory (CZ)