Výstava Pěnčín Oybin

Výstava Pěnčín Oybin

01.05.2022- Novinky

V Kittelově domě je od 1. 5. 2022 k vidění nová výstava. Její téma je vlastně dvojjediné. Oba základní náměty budou představeny dále. Co je ale pro společné, to jsou naše památky.

Výstava vznikla ve spolupráci s Obcí Oybin, proto nepřekvapí, že prvním hlavním tématem je tamní hrad a klášter. Co je novinkou, je to, že tato památka je představena očima romantických malířů, kteří tuto památku již od přelomu 18. a 19. století poznávali a zobrazovali velmi osobitým způsobem. Na cestu do Oybinské minulosti se proto můžeme vydat se světoznámými umělci, kteří hrad a klášter jezdili malovat již od konce století osmnáctého. Slovo romantizmus je totiž odvozeno od slova "román". To vyjadřovalo skutečnost, že po harmonickém umění klasicismu se od počátku 19. století objevil novelistický způsob zobrazení, vystupňovaný ve svém výrazu. Působil na emoce a zasáhl psychiku čtenáře nebo diváka. Stejně jako dříve na antiku se nově umělci orientovali na idealizovaný středověk. Dávný a od přelomu 18. a 19. století teprve objevovaný hrad a klášter Oybin se tak stal námětem pro celou řadu výtvarných umělců. Více k tématu Oybin a jeho romantického malířství naleznete na nových stránkách https://www.pencin-oybin.eu/ zde

Druhé téma je pak krásenská katolická fara. Ta byla postavena již v 18. století, jak bylo na Krásné téměř pravidlem, díky Janu Josefu Antonínu Eleazarovi Kittelovi. Na rozdíl od opravovaného kostela sv. Josefa a opraveného Kittelova domu tato památka na rekonstrukci teprve čeká. Právě to, co rekonstrukcím předchází, tedy průzkumy a projektová příprava je pak na výstavě zobrazeno. Jsou zde nastíněny možné směry, jak bychom mohli při její rekonstrukci a následném využití postupovat. To se představí na celé řadě architektonických studií, z nichž část vystavujeme právě na této výstavě. Více o Krásné, jejích památkách a jejich rekonstrukcích naleznete na našich nových stránkách zde

Výstava Pěnčín Oybin