HRAD A KLÁŠTER OYBIN V LETOVISKU ŽITAVSKÝCH HOR OYBIN

HRAD A KLÁŠTER OYBIN V LETOVISKU ŽITAVSKÝCH HOR OYBIN

20.03.2022- Novinky

Romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin je asi největší turistickou atraktivitou Žitavských hor a jednou z nejvýznamnějších památek celé Lužice.

Zříceniny kdysi střežily jediný schůdný vstup na vrchol mohutné pískovcové stolové hory (514 m), vystupující asi 100 m nad údolí kde se nalézá stejnojmenná obec. . První zmíňky o hradu jsou ze začátku 13. století. Území tehdy patřilo Ronovcům a k zemím české koruny. Královským majetkem se stal hrad a okolí za Jana Lucemburského. Velkolepý rozvoj nastal za Karla IV, který zde nechal vystavět nádherný klášter a pevný hrad.

Nejstarší prokázané osídlení je ale již z doby bronzové, pravděpodobně z 11. století před naším letopočtem. V té době asi také vzniklo první opevnění skály na které hrad stojí, které dokládají mimo jiné i nálezy několika forem k odlévání bronzových výrobků - seker, prstenů a hrotů šípů.

Nicméně velkolepá přestavba z doby Karlovy setřela téměř beze zbytku případné starší stavby.

Za Karla IV vzniknul císařský palác a o něco později také klášter Celestýnů. Během dalších let byl postaven nový klášterní kostel, který nese charakteristické znaky pražské parléřovské huti. Po dokončení jej 6. listopadu 1384 vysvětil k poctě Svatého Ducha, Panny Marie, sv. Václava a sv. Celestýna pražský arcibiskup Jan z Jenštejna.

Za husitských válek sloužil hrad jako bezpečná schránka pro uložení relikvií odvezených před husity z pražské katedrály. Husité sice na hrad zaútočili, ale dobýt se jim ho nepodařilo. V 16. století rozkvět kláštera skončil, protože pod vlivem reformace do něj už další mniši nevstupovali. V září 1555 zemřel poslední Převor Christoph Uthmann a v klášteře pak zůstal jen jediný mnich Gottschalck. Lépe se nevedlo ani Jezuitům, kteří z kláštera nakonec také odešli. V roce 1574 hrad s klášterem i přilehlými pozemky koupila Žitava, ale nového využití se hrad už nedočkal. Za velké bouře 24. března 1577 byl zapálen bleskem a téměř celý areál byl požárem do základů zničen. K jeho obnovení už nedošlo a zříceniny pomalu chátraly. Ke zkáze přispělo 14. května 1681 zřícení velké skály, která s sebou strhla celou hradní věž a zavalila nádvoří i několik domů v obci pod hradem. Další škody vznikly při pozdější těžbě kamene ve spodní části hradu.

Až téměř do konce 18. století byl hrad zarůstající ruinou. Teprve zájem romantických malířů Carla Gustava Carusa a Později Caspara Davida Friedricha vedlo k probuzení zájmu o tuto stavbu. V roce 1883 zde Alfred Moschkau vytvořil muzeum. Také podnítil vybudování úzchoroschodné železnice, která se stal významným turistickým magnetem celé oblasti. Úzchorozchodnou dráhu ze Žitavy do Oybina a nebo do Jonsdoru s parním provozem můžete k návštěvě Oybina použít dodnes.

Více se o hradu a klášteru Oybin i o jeho romantickém okolí dozvíte na našich stránkách www.pencin-oybin.eu

HRAD A KLÁŠTER OYBIN V LETOVISKU ŽITAVSKÝCH HOR OYBIN