Procházka po Pěnčínsku.

Procházka po Pěnčínsku.

17.03.2020- Novinky

Aktuální situace sice neumožńuje hromadné návštěvy kulturních institucí a památek, nicméně pro volné toulání krajinou a pobyt na čerstvém vzduchu pomůže vaší imunitě i duchu. proto alespoň pár tipů na tyto zdravotní procházky.

Žernovník.
Nepříliš dlouhý potok pramení při okraji Dolní Černé Studnice. Navštívi jeho pramen je určutě zážitek, davy lidí zde nebudou.

Cesty vedoucí na jih od pramenu směrem ke Krásné vám zpřístupní pradávná těžební pole kde byl získáván železivec, který byl zpracováván na kamenné sekerky. Dnes zde zůstaly pouze nenápadné prohlubně, tomu, že zde byl již před mnoha tisíci lety čilý ruch nic nenasvědčuje.

Pro údolí potoku pod Hutí je typické jednak meandrování, ale v jarní době také úchvatné květinové koberce bledulí.

Tak se alespoň toulejme a kochejme zdejší krajinou, abychom nabrali síly pro dny příští.Procházka po Pěnčínsku.