Dny lid. architektury na Kittelovsku neděle 24.7.2022

Dny lid. architektury na Kittelovsku neděle 24.7.2022

24.07.2022- Akce

O víkendu 23. – 24. července 2022 se v Krásné, kolem Kittelova domu konají již tradiční Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezka. Akce se koná nejen na Krásné, ale v Libereckém kraji a jeho bezprostředním okolí. Letošní ročník vás zavede i do veřejnosti nepřístupných a méně známých objektů v Krásné, ale čeká i celá řada zážitkových akcí, řemesel a kulturní program.

Program neděle
10.00 Lukáš Vlček – Od chalupy k chalupě – akordeon a zpěv, lidová hudba
10.30 pohádka divadla Vagabundus Collective Jelito
11.00 přednáška s komentovanou prohlídkou Kittelův dům – materiál,
konstrukce a rekonstrukce Kittelova domu
12.00 komentovaná prohlídka domu a okolí (kostel, fara, drobné památky)
Kittelův dům – J. J. A. E. Kittel, léčitel a stavitel Kittelovska
13.00 pohádka divadla Vagabundus Collective Kubíček a Kačenka
13.30 Lukáš Vlček – Od chalupy k chalupě – akordeon a zpěv, lidová hudba
14.00 komentovaná prohlídka po domě a okolí Kittelův dům – voda
a bylinná zahrada jako součást lidového domu
14.30 Lukáš Vlček – Od chalupy k chalupě – akordeon a zpěv, lidová hudba
15.00 přednáška s komentovanou prohlídkou Kittelův dům – kleštinová
konstrukce a její vztah k podstávce
15.00 pohádka divadla Vagabundus Collective O králi s dobrým srdcem
16.00 dětská komentovaná prohlídka po domě a okolí s J. J. A. E. Kittelem
Po oba dny ukázky tradičních řemesel – výroba vepřovic a hliněných omítek, ukázky tesařského umění, sklo jako součást konstrukce i interiéru lidového domu.

Dny lid. architektury na Kittelovsku neděle 24.7.2022