Kittelova pouť svatého Josefa 2019

Kittelova pouť svatého Josefa 2019

01.05.2019- Akce

Připravovaná tradiční akce na Kittelovsku, v Krásné - Pěnčíně. Pěnčín okr. Jablonec nad Nisou, Černostudniční hřeben, Jizerské hory. Hudební vystoupení, divadlo, tradiční řemesla i místní kulinářské speciality.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci, která se koná na prvního máje (1. 5. 2019) na Kittelovsku, v Krásné – Pěnčíně,  50.6943253N, 15.2136994E  v místě, kde žil a působil lékař Jan Josef Antonín Eleazar Kittel.Pouť zahajuje mše svatá v kostele sv. Josefa, následují hudební, divadelní i taneční vystoupení. Součástí pouti je řemeslný trh. Během akce jsou nabízeny místní kulinářské speciality.

Program:

9:15 Železnobrodský smyčcový soubor Vivace,  ZUŠ Železný Brod, Vedoucí je BcA. Michaela Vitáková (podium před farou).
9:30 zahájení poutě sv. Josefa – (před farou) výstava „Slow tourism v Euroregionu Nisa -Spojení kultury s přírodou“, Sklářské studio Olivových, dílničky pro děti (na faře)
10:00 Poutní mše svatá v kostele sv. Josefa – celebruje farář Radek Vašinek   z Hrádku nad Nisou (kostel sv. Josefa)
11:30  1. pohádka  - Čmukaři LD z Turnova-(na faře)
12:00 Il Dilettanti Zittau / Praha - Felix Weickelt / Čeněk Svoboda – duchovní hudba renesance (kostel sv. Josefa)
12:30 Huntířovský smíšený pěvecký sbor pod vedením Mgr. Paldusové- (před farou)
13:00 Il Dilettanti Zittau / Praha - Felix Weickelt / Čeněk Svoboda – světské Madrigaly (pódium před farou)
13:30 Smíšený pěvecký sbor Janáček  - (kostel sv. Josefa)
13:30   Čmukaři LD z Turnova 2. pohádka (na faře)
14:15 Folklórní soubor Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce nad Nisou: pásmo tanců, říkadel a písniček (podium před farou)
15:00 koncert Mgr. Klokočníkové a jejích přátel – (kostel sv. Josefa)
15:45 My Gospel – (dle počasí v kostele či venku)
16:15 Představení rekonstrukce Kittelova Burku (Kittelův dům)

Po celý den – lidová řemesla, staré tržiště, tradiční občerstvení, koníčci paní Šteflové, atrakce pro děti. Na akci se podílí řada místních spolků a organizací. Za všechny uvedena Matice děkanství Železnobrodského. A Spolek z Hutě   

Doporučujeme dopravu linkovými autobusy: Pouť na Krásné- Maršovice Čížkovice
ze Železného Brodu: 7:18; 9:10; 10:20; 11:18; 13:10
z Jablonce n. Nisou 8:15; 9:50; 10:15; 12:15; 14:15

 Novodobá historie pouti.

započala na přelomu třetího tisíciletí. Dávno nevyužívaná fara na Krásné se nezadržitelně rozpadala, nikdo zde léta nebydlel a chátral i kostel sv. Josefa. Změnit tento stav se tehdy rozhodlo několik místních patriotů. Do dění kolem fary se zapojila i tehdy vzniklá Matice děkanství Železnobrodského. Ve velice skromných podmínkách tak započaly i novodobé poutě. Od počátku se kladl důraz na atmosféru a původní smysl. Záměrně nebyly zvány moderní technické atrakce a komerční prodejci či dokonce střelnice.

Dnešek, přesněji Kittelova Pouť sv. Josefa 1. 5. 2019.

Pouť si i nadále udržuje poklidný charakter domácího putování, tak jak bychom to očekávali ve starém světě z historických románů či filmů. Podávají se zde tradiční dobroty a pochutiny našich babiček a prababiček. Koná se zde řada kulturních vystoupení. Jednak na vážnější téma v kostele sv. Josefa, ale i spíše jarmareční veselá vystoupení na protilehlém plácku před farou, kde se střídají folklórní vystoupení a pohádky. O občerstvení a hašení žízně se starají opravdoví hasiči a to z několika okolních obcí a do celé akce se zapojují hlavně místní lidé se svými tradičními poutními pokrmy a pochutinami. To spolu s dřevěnými a z přírodních materiálů vyrobenými atrakcemi pro děti, řemeslnickými a tvůrčími dílnami vytváří neopakovatelný kolorit. Přesný program pouti a orientační začátky vystoupení jsou v samostatné příloze a na letáčku.

Postupně se opravuje také kostel sv. Josefa, nicméně je přístupný pro kulturní vystoupení i pro poutní Mši svatou. Každoroční posun ve stavebních a restaurátorských pracích i vůně restaurátorských a stavebních materiálů dává dříve zchátralému kostelu nový nadějný rámec podtrhující slavnostní poutní atmosféru. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté bude  pater Radek Všinek, farář z Hrádku nad Nisou.
Také fara doznala mnohé proměny. Za poslední léta se stala centrem kulturního dění v Krásné, koná se zde řada výstav a slouží pro setkávání nejen věřících, ale i široké veřejnosti.
         Pozornosti dětských návštěvníků i dospělých se těší u Kittelova muzea otevřená a každoročně obnovovaná stezka pro bosé nohy.
      Otevřen, zatím alespoň částečně bude také Kittelův dům. Ve spolupráci se saskými partnery ze Žitavy je postupně měněn v informační, kulturní a společenské centrum se stálou výstavou k minulosti tohoto kouta světa od 7000 let starých pravěkých sekerek, přes lékařskou a léčitelskou tradici dr. Kittela z 18. století, až po seznámení návštěvníků s poklady okolního horského a podhorského kraje. Otevření Kittelova domu je plánováno na červenec 2019.

Pořadatelé: Obec Pěnčín a Město Žitava v rámci projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa, Římskokatolická farnost Krásná, Matice děkanství železnobrodského, Kitl. s.r.o. a hasiči z okolních sborů dobrovolných hasičů.

Kdo byl tajemný doktor Kittel?

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704–1783), slavný lékař a léčitel z pomezí Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje, opředený mnoha mýty a pověstmi. Jeho současníci si neuměli jeho léčebné úspěchy, bohatství a slávu vysvětlit jinak než tím, že zaprodal svoji duši ďáblu a dokonce do životního příběhu Kittela přimísili po celé Evropě známou pověst o Faustovi. Navštívíme-li ale Kittelovsko, vidíme sanatorium, kde se dostalo pomoci téměř každému, kdo o to požádal, kostel, faru, studánku s léčivou vodou a místo kde stávala za Kittela vyhlášená škola. Všechny tyto stavby nechal vystavět a provozoval je lékař – lidumil z Šumburku – Krásné. Z toho všeho je zřejmé, že je nutno vždy oddělovat pověsti od skutečného člověka a jeho díla.

 

 

Kittelova pouť svatého Josefa 2019