Pouť sv. Josefa na Krásné

Pouť sv. Josefa na Krásné

01.05.2022- Akce

Pouť sv. Josefa, Kittelův areál – Krásná, neděle 1. května 2022 Jedná se o již tradiční akci, která se koná vždy prvního máje nejen v Kittelově muzeu, ale hlavně v okolí kostela sv. Josefa,fary a Studánky sv. Josefa s legendami opředenou vodou. Ožívá vlastně celá Krásná – Pěnčín.

Pouť sv. Josefa na Krásné – Pěnčíně.

1. 5. 2022

Pouť sv. Josefa, Kittelův areál – Krásná, neděle 1. května 2022 Jedná se o již tradiční akci, která se koná vždy prvního máje nejen v Kittelově muzeu, ale hlavně v okolí kostela sv. Josefa, fary a Studánky sv. Josefa s legendami opředenou vodou. Ožívá vlastně celý historický areál Krásná – Pěnčín.

Program:

9:30        -      Slavnostní zahájení poutě – před farou,

  •  Fara pak ožije na faře řemeslníky - skláři, dílnami pro děti, uskuteční se výstava ZO ČSOP Armillaria, ANNOLK -  Semínko Země, kteří faru při řadě akcí navštěvují.

10:00 Poutní mše svatá v kostele sv. Josefa - celebruje biskup litoměřický Mons. Jan Baxant

11:15 Vernisáž výstavy Společně do minulosti a budoucnosti – Kittelův dům.
Výstava je vyvrcholením snažení společného českoněmeckého týmu, jehož cílem byla propagace historického areálu na Krásné – Pěnčíně, jeho hlubší poznání, seznámení se s jeho historií, současností ale i vizemi do budoucnosti. Na druhé straně hranice, v Lužici, v Sasku je ústředním tématem romantické malířství a jeho vrcholná díla, vzniklá či spjatá s Oybinem a jeho okolím.
Na Krásné tak budeme obdivovat takové mistry světového malířství, jako je Caspar David Friedrich, Johann Alexander Thiele, Carl August Richter, Carl Blechen či Carl Gustav Carus. Samozřejmě nepůjde o originály, ale o komentáři a texty opatřené kopie.

11:30 a 14:30 Pohádka pro děti – Divadelní soubor Prokůpek z nedaleké Zásady přijede zahrát dvě představení. Divadlo rádo improvizuje, přizpůsobuje svůj program danému místu a situaci. Proto je název pohádky doposud zahalen tajemstvím.

12:30 Smíšený pěvecký sbor Janáček  - kostel sv. Josefa
je hudební stálicí krásenských poutí. Janáček má bohatý repertoár, který obsahuje skladby různých uměleckých směrů od renesance po současné autory, od duchovní hudby po velké operní sbory a úpravy českých i zahraničních lidových písní.
Sbor má v současnosti asi 60 členů. Je sdružením čistých amatérů, které láska ke sborovému zpěvu nadchla natolik, že někteří v něm zpívají více než třicet let. Hudba se členům Janáčka stala osudem a trvalou láskou. A pokud navštívíte nedělní koncert v krásenském kostele sv. Josefa, či poznáte slavnostní atmosféru jeho dalších koncertů, možná i vás napadne, že slovo amatér je odvozeno z latinského amare - tedy milovat.

13:30 Folklórní soubor Nisanka a Malá Nisanka vystoupí s pásmem tanců, říkadel a písniček před farou. Nisanka zpracovává lidovou kulturu Pojizeří, Podještědí a Podkrkonoší, a proto vystupuje v tradičních krojích. Při sestavování repertoáru čerpá především ze sbírek Pavla Krejčího, nezaměřuje se pouze na interpretaci písní a tanců, ale snaží se ztvárnit tradice tak, aby oslovily současného diváka. V současné době čítá 25 členů, včetně muziky. Autorkou všech choreografií souboru je Jana Hanajová. Na Krásné jsou spolu s Malou Nisankou pravidelnými hosty.

14:30 GOSPEL YETU - Pěvecký sbor nadšených amatérských zpěváků, které spojuje láska k hudbě a libozvučným vícehlasům v doprovodu netradiční "gospelové" kapely nebo acapella.  Představí všechny " barvy gospelu" kterými rozezní kostel sv. Josefa. Základy o sboru sahají do roku 2007, kdy byl v Liberci v Centru Generace založen sbor GENERACE GOSPEL CHOIR. Později se rozšířil o jabloneckou sekci, která vykrystalizovala v dnešní GOSPEL YETU.
15:30 Koncert Jarmily Klokočníkové a hostů - kostel sv. Josefa
Hudebnice, zpěvačka, hudební pedagožka učí děti zpěvu a lásce k hudbě. Na Krásnou zve Jarmila Klokočníková i další mimořádné hudební osobnosti. Letos zde vystoupí společně s Pěveckým sborem CUM DECORE pod vedením Čeňka Svobody, který tvoří šťastné spojení profesionálních hudebníků a mladých nadšených žáků a amatérů. Kombinace smyčcových nástrojů a křehkých ženských sopránů dokáže nadchnout posluchače a dojmout je až k slzám. Na pouti zpívá i od jejích prvních ročníků, čili dvě desítky let.
 Dále Jarmila Klokočníková pozvala skupinu Ensemble Ad Beatitudinem – kterou tvoří studenti Pražské konzervatoře hrající staré mistry.  Konzervatoristé vystoupí v kostele sv. Josefa od 16:30.

Po celý den:
Rodinné centrum Andílek ze Železného Brodu má připraveno po celý den spoustu kreativních dílen pro děti. Taneční pohybové aktivity pro holky a kluky a výtvarné dílny, kde si děti mohou ozdobit vše myslitelné. Vedle tradičního papíru či přírodních materiálů i například sebe sama. Řemeslné stánky a řemeslníci nás dovedou do doby, kdy ještě existoval bezprostřední vztah mezi výrobcem – řemeslníkem a jeho zákazníkem, tedy před dnešní globální dobou.

Do starých časů patří i koně, ostatně bez nich by pouť neměla tu správnou starosvětskou atmosféru. Koně již nebudou sloužit k dopravě příchozích, ale jsou již připraveni na vožení dětských návštěvníků. Pro děti jsou připraveny i nejrůznější místními řemeslníky zhotovená dřevěná hejblata a nejrůznější mechanismy, s kterými se děti mohou vydovádět.

Návštěvníci se také mohou těšit především díky místní Pěnčínské pohostinnosti na spoustu dobrého lokálního jídla na faře, před farou, u kostela i v Kittelově domě.

Kittelův dům zve ke komentovaným prohlídkám, na závěr akce možná přijede i sám Dr. Kittel.

V Kittelově domě budou k vidění výstavy:
Ze svatého kouta
Lidová podmalba na skle ze sbírky Jany a Josefa Scheybalových. Kittelův dům na Krásné 25. 2. 2022 - 31.3. 2023
Podmalby na skle patřily koncem 18. a v 19. století k zařízení interiéru vesnických chalup. Zdobily také venkovské kostelíky a kapličky. Vyráběly se v oblastech spojených se sklářskou výrobou, kde bylo možné levně sehnat potřebný materiál. Postupně se výroba i obliba podmaleb rozšířila – prodávaly se na jarmarcích, poutích a vánočních trzích. Jednotlivá výrobní střediska byla na našem území rozložena nerovnoměrně. Nejvýznamnější střediska podmalby na skle vznikala v oblastech, kde působily sklářské hutě – Šumava, Chebsko, Jizerské hory, Krkonoše, Slezsko, Orlické hory a Českomoravská vrchovina. Soubor historických originálů ze Scheybalovy sbírky, ve kterém jsou zastoupeny podmalby z různých výrobních středisek v Čechách a na Moravě, není početný. Významně ho doplňují práce Anny Scheybalové, která byla jednou z prvních výtvarnic, které se ve 20. století nadchly pro malování kopií podmaleb na skle z 18. a 19. století. Kopie obrázků na skle tvořila pro Výtvarný ateliér Muzea skla a bižuterie. Její práce se staly inspirací pro celou řadu amatérských výtvarníků, kteří se podmalbou na skle zabývají i dnes.

Václav Pozdílek – vášnivý radioamatér a sběratel starých radiopřijímačů, krystalek a gramofonů na kliku vystavuje v Kittelově domě svoje poklady z dob šelakových desek a gamofonů na kliku. Jde o jednodenní výstavu.

Pouť sv. Josefa na Krásné