SKRYTÉ DĚJINY PLANETY A NAŠÍ ZEMĚ

SKRYTÉ DĚJINY PLANETY A NAŠÍ ZEMĚ

12.03.2024- Akce

Kittelovo muzeum, Pěnčín 12. března v 17 hodin Dr. Hana Sar Blochová / Rosa de Sar

  • Země jako živá bytost – její formy vědomí a vztah ke kosmu
  • vývoj lidské rasy na Zemi a kosmický původ Praslovanů
  • poslední globální kataklyzma a ruiny staveb na povrchu Země
  • krystaly v podzemí a jejich vztah k našim královským klenotům
  • pravdivá historie našich zemí před zfalšováním v raném středověku
  • slavné duchovní dějiny naší země – historie grálských rodů u nás
  • význam posvátných míst naší země a jejich role pro budoucnost

KONTAKT + INFORMACE:    info@kittelovomuzeum.cz

VSTUPNÉ: 200 Kč

SKRYTÉ DĚJINY PLANETY A NAŠÍ ZEMĚ