Tady stále v pohodě – Immer mit der Ruhe – Oack ne jechn.

Tady stále v pohodě – Immer mit der Ruhe – Oack ne jechn.

01.07.2019- Akce

Panelová výstava o poklidném a pohodovém putování krajem mezi Jizerskými a Žitavskými horami inspirovaném životním příběhem Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela. 1.7.2019 až 31.7.2019 Místo: Vestibul Krajský úřad Libereckého kraje, U jezu 4 , Liberec

Hlavním tématem je klid a pohoda na cestách v kraji mezi Jizerskými a Žitavskými horami. Místní kulturní a přírodní poklady nás obohacují jako místa pro duchovní, či přímo mystické zážitky. Důležitým tématickým bodem výstavy je také zázračný doktor z hor, Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, který žil na Krásné (tehdy Šumburk) v 18. století a jeho lékařské úspěchy byly tak pronikavé, až o něm kolovaly mezi lidmi pozoruhodné legendy, a to jak v české, tak německé duchovní kultuře. Kittel na krásné vybudoval areál řady budov, kterému se dodnes říká Kittelovsko. Vedle Kittelova domu zde lidé dodnes navštěvují kostel sv. Josefa, studánku s léčivou vodou, příležitostně také místní faru, která žije kulturním životem. Pozornosti návštěvníků se těší také rozměrný, nákladně zdobený Morový sloup, či socha sv. Josefa. Kittel také vytvořil spoustu medikamentů, dodnes se také používá Zámečnická mast. Věhlas jeho zámečnické masti započal až díky jedné události spjaté se Žitavou. Tím se také inspirovali autoři projektu „Slow tourism“ a proto je také partnerem projektu saská či lužická Žitava.

Výstava je součástí projektu „Slow tourism v Euroregionu Nisa“ který má za cíl zvýšení turistické atraktivity příhraničního regionu. V rámci projektu byl opraven Kittelův dům v Krásné-Pěnčíně. V současné době zde probíhá instalace vnitřního vybavení a je instalována výstava připomínající to nejlepší, co stojí v kraji mezi Jizerskými a Žitavskými horami a Žitavou za zhlédnutí. V domě bude také informační centrum a připravují se prostory pro pořádání nejrůznějších kulturních či společenských akcí. Kittelův dům bude zpřístupněn během prázdninových měsíců roku 2019. Na německé straně pak bude pro návštěvníky upraveno nádvoří žitavské radnice a přilehlé plochy. Partnerem projektu je Město Žitava, Leadpartnerem obec Pěnčín. Výstava, stejně jako celý projekt je financována Evropskou unií z programu spolupráce Sasko - Česko 2014-2020.

Výstava vznikla jako společné dílo řady lidí, kteří nám mají k tématu co říci. Pohled je vždy zcela z jiného úhlu a je tak zajímavé sledovat, jak se na náš kraj dívá etnograf, historik, archeolog, geolog, či jak publicista a fotograf. Texty jsou z pera Maria Heinke, Vladimíry Jakouběové, Jana Bubala, Jana Prostředníka a Jiřího Sajbta, fotografie jsou největším dílem od Vladimíra Jakoubě a Maria Heinke.

Výstava bude v Liberci k vidění v červenci 2019 v době, kdy bude otevřen vestibul krajského úřadu. Vstup není zpoplatněn, místo je bezbariérově zpřístupněno výtahem v budově.

Tady stále v pohodě – Immer mit der Ruhe – Oack ne jechn.