Kittelův dům po dokončení rekonstrukce.

Kittelův dům po dokončení rekonstrukce.

20.12.2018- Novinky

Opravy Kittelova domu jsou dokončeny. Rekonstrukce proběhla v rámci projektu Slow tourism v Euroregionu Nisa. V současné době již proběhla příprava expozic a výstav i kolaudační řízení. Dům je otevřen v běžnén návštěvnickém provozu.

Otvírací doba Kittelova domu je v samostatné kapitole Kittelův dům.

Myšlenky pomalého „slow“ cestování vznikly v zemi, kde se zase až tolik nespěchá, v Itálii. Díky dlouhodobé spolupráci našeho projektového partnera – města Žitavy s italskou Pistoí bylo mnoho z tohoto turistického trendu přeneseno do Žitavy, ale i do partnerského Pěnčína.

Základním trendem je využívání místních zdrojů a zapojování místní ekonomiky do turistického ruchu. Trendem je dnes kulinářství a místní a krajové speciality a výrobky. Proto jezdíme a propagujeme náš projekt po světě. Letos jsme tak byli díky našemu projektu a jeho partnerům vedle Žitavy, Berensteinu/Vejprtech a dalších místech právě v Pistoi a nutno říci, že Kittelovská tématika se vedle žitavského piva, uzenin a sýrů neztratila. Vrcholnou akcí ale byla Kittelova pouť sv. Josefa na Krásné, které je ukázkovou akcí, jak by měl moderní „slow“ turistický ruch vypadat. Díky přízni návštěvníků i místních spolupracujících organizátorů či řemeslníků měla neopakovatelnou atmosféru.

Během roku 2018 byl také dokončen propagační film, Vedle brožur, výstavy a letáků hrají významné místo v propagaci Kittelova domu i drobné propagační předměty jako jsou keramické hrnky s motivem Kittelova domu. Hrnek byl vyroben na rozdíl od většiny podobných výrobků v Čechách a nezapře historický tradiční tvar, se kterým se dnes při záplavě dovozové keramiky setkáváme již pouze zřídka. Co si do něho příchozí naleje, zda cenný krásenský poklad, čirou vodu z některého z místních pramenišť či nějaký místem inspirovaný nápoj bude již věc jeho příštího majitele. Podobné to bude i s Kittelem inspirovanou zámečnickou mastí, která se vlastně rozšířila víceméně šťastnou náhodou způsobenou místním zámečníkem a žitavským katem.

To vše by ale bylo zbytečné povídat a připravovat, pokud bychom nepostoupili dále při rekonstrukci samotného Kittelova domu. Dům je nyní místo dřevomorky, která se dříve vyskytovala téměř všude, protkán moderními technologickými záležitostmi, na které si naše zhýčkaná doba potrpí. Voda je tak místo jediného přívodu ve sklepě nyní rozvedena do všech pater na řadu umístění. K tomu přibyly odpady, postupně vznikají nové moderní vícesložkové komíny, aby doplnily ty původní průlezné, které nyní mohou sloužit již pouze pro případné zájemce o létání v kittelově plášti, pokud tedy někdo konečně najde tajemnou formuli, která je nutná k odstartování s pláštěm. Příliš velký provoz ve stávajících komínech se proto již nečeká, spíš se stanou spolu s celým domem turistickou atrakcí, neboť ve většině obytných budov již původní rozměrné průlezné komíny zanikly.


Po několika letech doznal změnu podoby i vnějšek Kittelova domu. Nově byly vyspárovány mezery mezi trámy roubení, a to tradiční hliněnou mazaninou s konopnou koudelí. (Koudel je zpracovávána z v Čechách tradičního konopí setého). Hliněná vymazávka byla zpevněna a natřena lehce tónovaným tradičním vápenným nátěrem. Aby se zvýšila stálost vápna, bylo použito vápno modelované moderními příměsemi na bázi organokřemičitanů, které nátěru zachovají tradiční vzhled a pružnost, ale zároveň i prospěšnou difuzní otevřenost, neboli paropropustnost a trvanlivost.

Do příštích měsíců nám tak zbývá instalovat vybraná kachlová kamna, dokončit repasi, neboli opravy či restaurování původních dveřních výplní, vnitřní vrchní podlahy, dokončit terénní úpravy včetně výsadby Kittelovy bylinné zahrádky a instalovat výstavní mobiliář a vybavení. Do domu by se měly přesunout také sbírky Kittelova muzea, zapůjčené díky spolupráci s firmou Kitl. Půjde-li vše pode plánu, dům by měl být otevřen v červenci 2019.


Dům je rekonstruován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Sn-Cz, ze kterého je záchrana Kittelova domu spolufinancována. Společným úsilím partnerů a vlastně i podmínkou dotace je samozřejmě fakt celospolečenského užitku a prospěšnosti celé akce pro občany regionu a obou obcí, tedy Žitavy a Pěnčína. Program je určen pro rozvoj příhraničních regionů a pro to, aby přinesl užitek a rozvoj přímo do místa realizace pro místní obyvatele. Jak se tento důležitý moment projektu podaří naplňovat je také na místních, jak dokáží Kittelův dům vzít za své. Jde o to, aby památka pouze nezatěžovala veřejné rozpočty, ale aby je svojí autenticitou a turistickou přitažlivostí dokázala i zpět naplňovat. Proto se již nyní věnujeme propagaci Kittelova domu. V roce 2018 jsme s propagačními předměty navštívili krom jiných míst i toskánskou Pistoiu. Pokud by se nám podařilo přinést něco z čilého ruchu tohoto kraje při zachování všech našich místních půvabů a předností k nám do Pěnčína a na Krásnou, není se třeba bát budoucnosti tohoto krásného koutu země.

Kittelův dům po dokončení rekonstrukce.