Masopust v Huti

Masopust v Huti

15.02.2021- Novinky

Masopust v Huti a ohlasy starších tradic.

Novodobá tradice masopusti v Huti je od roku 2016. Masopust v Huti se prý konával i dříve, ale udržel se jenom do poloviny 20. století.
V roce 2021 sekoná spíš symbolicky, minulé ročníky si připomínáme výstavou fotografií na huťské návsi. Výstava bude k vidění do 28. 2. 2021.

Masopust v roce 2020

Historický masopust

První zmínky o bujarých oslavách, hodování a užívání masek však pochází již z dávné antiky. Tenkrát se pořádaly tzv. bakchanálie, oslavy k poctě boha Bakcha (Dionýsa) - boha vína a plod-nosti, při nichž lidé obětovali zvířata, brali na sebe jejich podobu a účastnili se iniciačních obřadů. Bakchus se tak stal symbolem často neřízených orgií, které se znelíbily i římskému senátu. Odtud pochází tradice soudu s ne-řestným hříšníkem Bakchusem.

Nejstarší zprávy o masopustu v Čechách sahají do 13. století tedy do dob středověku. Postupně se masopust proměńoval v dny bujaré zábavy, kdy bylo dovoleno i to, co bylo jindy zapovězeno. Masopust měl řadu bohatých regionálních, často velmi rozdílných forem a zvyků.

BAKCHUS Jeho odsouzení a poprava byly ve středověku námětem žákovských divadelních her, které se sehrávaly právě v období masopustu. V rozsudku se Bakchusovi připisovaly zejména prohřešky místních obyvatel a kritizovaly se uběhlé události v obci. V novodobé tradici od starosty přebírá symbolické klíče od města, čímž se může započít masopustní průvod a všeobecné „taškaření“. Na závěr všech veselic většinou prohraje soud s Půstem a je odsouzen podobně jako Bakchus.

POHŘEBENÁŘ, nebo SLAMĚNÝ („Pohřebeň, pohřebeň, staré baby na hřebeň“ – průpovídka z Valašska) je oblečen do kostýmu ze slámy či hrachoviny. V ruce drží rožeň, na kterou napichuje výslužku, v druhé pak bič. Mívá začerněné tváře, vykřikuje na ženy popichující hesla, přičemž je dloube bičem, strká do nich a vůbec se chová neřestně.

MEDVĚD: Medvěd je snad jediná maska, o níž víme, že patří k nejstarším maskám s mimořádně dlouhou historií. Medvěd většinou nechodí sám, ale spolu s medvědářem, který ho vodí na řetězu a občas ho “přetáhne býkovcem”. Naoko ho tak trestá za neposlušnost. Ženy a dívky z každého domu si s ním musely zatancovat –odmítnout nešlo. Funkce medvěda byla především blahonosná a plodnostní. Tancem s ním měla plodnost přejít na ženu.

BRŮNA někde KLIBNA: Důležitá figura, na kterou jsou svedeny prohřešky uplynulého roku z celé vesnice. Tato maska je na konci masopustního průvodu odsouzena a také za své prohřešky popravena na znamení smazání všech nesvárů a šarvátek minulého roku.

NEVĚSTA: Vedle báby patří k nejstarším formám masek z dob, kdy se muži převlékali za ženy.

LAUFR: Představoval biřice s papírovou čepicí a často chodíval před průvodem od chalupy k chalupě a zjišťoval, zda tam budou maškary vítány. Bylo-li zavřeno, práskal žílou nebo holí na vrata, a pokud se neotevřelo, dal ostatním znamení, že tento dům obejdou.

ŽID: Postava Žida mělana hlavě cylindr, obličej kryly dlouhé vousy, přes rameno byl přehozený ranec nebo pytel, mohl mít i hrb. Oblečený byl do dlouhého kabátu nebo do střapatého kostýmu z barevných odstřižků. Židé patřili k maskám, které vytvářely chaos, a jejich chování nebylo zrovna laskavé. Kdysi dávali každému na potkání “šňupnout” a požadovali za to peníze, kdo nedal, dostal ránu pytlem. Také rádi smlouvali a prodávali, často něco, co předtím ukradli. Jinde zase děvčatům prodávali tkanice a pentle.

BÁBA s nůší : Často chodí s Židem, většinou nese v nůši na zádech dítě.

TUREK: Byli většinou čtyři, dva modří a dva červení. Vysoké čepice s pentlemi mívají ozdobené krepovými růžičkami, oblékají si bílé rukavice, bílý šátek a jezdecké boty. Hodně tancují, a proto se do těchto masek nejčastěji oblékají mladí chlapci.

RAS: Skuteční rasové byli ještě v 19. století pro každou obec nezbytní. Likvidovali zdechliny, působili jako dnešní veterinární dohled, někdy léčili i lidi. Ras mívá bílý oblek s červenými knoflíky a doplňky, někdy škrabošku a doktorský fonendoskop. Léčí, rozdává tablety.

KAT: Mívá podobnou úlohu jako ras, právě tak se v této roli objevuje soudce, případně kněz. Ke konci průvodu popravuje kobylu za její hříchy.

SMRT: Oblečena do bílého hábitu, na obličeji má strašidelnou masku a v ruce kosu. Při popravě kobyly jí bere život mávnutím kosy a posléze s velkou slávou jí život vrací. Nabízí kobyle pohárek dobrého moku,po kterém kobyla ožije.

ŘEMESLNÍCI: Námětem masek bývají běžná profese a povolání. Objevují se řezníci, holiči, kadeřnice, lékaři, dráteníci, báby kořenářky, preclíkáři, pekaři...

MASKY V UNIFORMÁCH: Většinou hasiči, vojáci všech možných podob včetně husarů a dělostřelců, nově strážníci a policajti a kominíci. Pokutují, kárají a dohlížejí na „pořádek“. Kominíci mimo to přinášejí štěstíčka v podobě čtyřlístků či rozdávají knoflíky.

HUDEBNÍCI: Průvod doprovázejí muzikanti se svými nástroji.

ZVÍŘECÍ MASKY: Lidi vždy lákalo brát na sebe podobu zvířat a s ní i jejich vlastnosti –sílu, lstivost a další, které jim připisovali.

DALŠÍ MASKY: K dalším maskám patří např. rybnikář, mouřenín, mládenci či šaškové, cikáni, pobudové, tuláci. Objevují se i čerti, hastrmani, čarodějnice, černokněžník, různé příšery a obludy. Také postavy z pohádek.

 

 

Masopust v Huti