Podzimní pouť Krásná k uctění povýšení Sv. kříže s pobožností Svatých schodů

Podzimní pouť Krásná k uctění povýšení Sv. kříže s pobožností Svatých schodů

17.09.2023- Akce

Podzimní pouť k uctění Povýšení svatého kříže s pobožností Svatých schodů se odehrává v poutním areálu Krásná - Kittelovsko v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou. Po řadu let nabízí vedle duchovního obsahu také směs muziky, pohádek či dílen pro děti i dospělé. Vedle Kostela sv. Josefa i výjimečně otevřených místních Svatých schodů se pro veřejnost tradičně otevírá i místní fara a Kittelův dům. Nově k vidění je pozoruhodná výstava zabývající se kramářskými písněmi. Na Krásnou ji zapůjčilo turnovské Muzeum Českého ráje. Pro Podzimní pouť na Krásné je typické v zásadě stále komorní postředí.

16. září  Muzica Bohemica (17.00) v Kostele sv. Josefa na Krásné (Pěnčín u Jablonce n.N.)
Musica Bohemica má v současné době osm hudebníků a dva zpěváky.  Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od založení vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s českým rozhlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě ale i v zámoří.
Hraje soubor Musica Bohemica, slovem provází a diriguje Jaroslav Krček
                                        Sóla zpěv: Anna Hlavenková, Marek Žihla

Více o pouti je iuvedeno v samostatném článku ke koncertu, prolink zde.

17. září - Podzimní pouť k uctění Povýšení svatého kříže

13:00 Vernisáž výstavy Kramářské písně -  úvodní slovo a představení výstavy Mgr. Kateřina Jakubičková, PhDr. Vladimíra Jakouběová. Ve spolupráci s Muzeem Českého ráje Turnov – Kittelův dům
13:00 Divadlo Kordula Plechové pohádky. Představení, částečně rýmované, hrané s různě smontovaným nádobím, ve kterém drak hledá nevěstu...
Nakonec se povede draka ve spolupráci s publikem úspěšně oženit -  Kittelův dům
14:00 Cum decore a Zefiro  pod vedením Čeňka Svobody -  Lamenti miei, duchovní madrigaly od Claudia Monteverdiho, Heinricha Schütze, Thomase Lui de Victoria a dalších -  kostel sv.Josefa
15:00 Arcikůrovci –Komorní pěvecký sbor „exilový“,  pod vedením varhaníka a sbormistra  Jaroslava Patočky. 7 krátkých skladeb (motet).  Koncert bude provázet slovem Jiří Bartoloměj Sturz, který okomentuje autory skladeb a jejich vhodné použití v dnešní katolické liturgii. Bude to ukázka autorů od středověku po současnost - kostel sv. Josefa
16:00 Poutní mše svatá s pobožností ke svátku svatého Kříže a po ní pobožnost svatých schodů, varhanní doprovod Jaroslav Patočka -  kostel sv. Josefa
16:00 Divadlo  Kordula Plechové pohádky – Druhá pohádka – Kittelův dům
Řemesla, dílny, dobové občerstvení.

Divadlo Kordula
Divadlo Kordula je spolek loutkového divadla, který má dlouholetou tradici. Hlavní  loutkovodičku, Pavlínu Kordovou, jste v minulosti mohli vidět v pražské Říši loutek, nebo v divadle Spejbla a Hurvínka. Kontaktní divadlo, ve kterém je loutkovodič vidět a diváci jsou vyzýváni k účasti v představeních, Pavlínu učarovalo a teď se věnuje výhradně jemu. Dnes je v divadelním spolku šest osob a nadšeně organizujeme nejen divadlo, ale i doprovodné programy, dílny pro veřejnost i příměstské tábory. Na Krásnou Kordula přiveze jednu z 9 inscenací, kterou má divadlo aktuálně v repertoáru a které vozí po celé republice a hraje vlastně všude -  v budovách i pod širým nebem.
    Na Krásnou Kordula přiveze Plechové pohádky - představení je složené ze tří pohádek, ve kterých drak hledá nevěstu. Kdo chce, může se zapojit do opakování rýmovaného textu. Vždy v nových kulisách a s novou princeznou. Drak ale pořád nemůže najít tu pravou. Nakonec publikum rozhodne, jestli se drak ožení, nebo ne.
Oceněno na XIV. ročníku loutkářské přehlídky Turnovský drahokam - Cenou dětského diváka.
Oceněno na celostátní 53. přehlídce loutkových divadel v Chrudimi - Cenou za originální interpretační výkon.


Arcikůrovci Liberec - Koncert duchovní hudby v kostele sv. Josefa v Krásné 17. 9. 2023 v 15:00
Arcikůrovci –Komorní pěvecký sbor je sbor
„exilový“, ve svém domovském kostele sv. Antonína Velikého v Liberci aktuálně nezpívá.  Pod vedením varhaníka a sbormistra Jaroslava Patočky zazpívá 7 krátkých skladeb (motet).  Sbor se sice označuje jako komorní, ale vystoupí v něm asi 18 zpěvaček a zpěváků. Koncert bude provázet slovem Jiří Bartoloměj Sturz, který okomentuje autory skladeb a jejich vhodné použití v dnešní katolické liturgii. Bude to ukázka autorů od středověku po současnost - kostel sv. Josefa. „Pojali jsme to také jako naši částečnou reklamu a zároveň sezpívání na budoucí velkou akci 28. 9. na svátek sv. Václava v Hejnicích, kde budeme zpívat skladby, které v Krásné budou uvedeny poprvé - premiéra!“ uvedl při přípravě akce sbormistr Jaroslav Patočka. Bude se tedy na co těšit.  

Program:
1.  Guido von Pogatschnigg – Rumunsko - německý skladatel (1867 – 1937)
Cantate Domino canticum novum – Zpívejte Hospodinu píseň novou - žalm 98 Komentář: Jiří Bartoloměj Sturz
2.  Mariano Garau – Současný italský skladatel ze Sardinie (*1952) – vzájemná korespondence!!
Ave Regina coelorum – Zdrávas Královno nebes Komentář: Jiří Bartoloměj Sturz
3.  Ludwig van Beethoven – Německý skladatel (1770 – 1827)
Sláva Boží v přírodě – Originál s orchestrem: Die Ehre Gottes aus der Natur, opus 48 arr. a český text: Jaroslav Patočka, Komentář: Jiří Bartoloměj Sturz
4.  Dmytro Stepanovič Bortňanskyj – Ukrajinský skladatel (1751 – 1825) Tebe poem, Tebe blagoslovim (Staroslověnština) – Tobě zpívám, Tebe blahoslavím Komentář: Jiří Bartoloměj Sturz
5.  Johann Walter na melodii z 16. stol. – Německý skladatel (1490 – 1570) Laudate Deum omnes gentes – Chvalte Hospodina všechny národy (Základní sestava Arcikůrovců zpívající při bohoslužbách žalmy, antifony aj. liturgické zpěvy).Komentář: Jiří Bartoloměj Sturz
6.  Antonio Lotti – Italský barokní hudební skladatel  (1667 – 1740), Ecce panis angelorum – Tento chléb andělský – Český text v 2. sloce: Jaroslav Patočka, Komentář: Jiří Bartoloměj Sturz
7.  Otto Albert Tichý – Český hudební skladatel a varhaník u sv. Víta v Praze (1890 – 1973)
Svatováclavský chorál, arr. pro smíšený pěvecký sbor, a-cappella.

Kostel sv. Josefa a Svaté schody
Stavbu kostela, další významné dominanty Krásné, datují historici mezi roky 1756 až 1760. Kostel je orientován k severu na půdorysu ve tvaru kříže. Je jednolodní, obdélný s bočními kaplemi. oltáře, kazatelna a dříve patřila i figurální výzdoba Svatých schodů. Na východní straně kostela se nacházejí Svaté schody, které představují 28 mramorových schodů v Pilátově paláci. Více o kostelu a jeho areálu je publikováno zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní pouť Krásná k uctění povýšení Sv. kříže s pobožností Svatých schodů